Preu de les inscripcions:

- 46 € la parella fins al 3 de maig
- 60 € la parella del 3 al 14 de maig